Skip links

İŞ Sağlığı Güvenliği Politikası

Güvenli iş yeri oluşturmak yönetim taahhüdümüzdür.

Ak-Som Civata olarak çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını gözeterek; tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımıyla;

Başta;
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

olmak üzere ulusal ve uluslar arası faaliyet alanı ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları ve idari düzenlemeler, aynı zamanda ürünün gerçekleştiği mahaldeki yerel faaliyetlere uymayı, sürekli gelişme anlayışı içerisinde tespit ettiği hedefler çerçevesinde;

  • Olası iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve zararlı çevresel etkileri kaynağında önlemeyi,
  • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • Yasal ve diğer şartlar gereklerine uymayı,
  • İş yeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum & hareketleri ve olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı

Taahhüt Ederiz.

Bu konudaki sloganımız;  “ÖNCE İNSAN GÜVENLİĞİ! “